Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων Πάτρας

logo_drom_ceb1cf83cf84

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 1

Τερψιθέα – Διάκου

 • Καθημερινές|06.30 | 07.05 Λυκ. | 07.35 |08.35 Λυκ. | 09.35 | 10.35 Λυκ. |11.35 |12.35 Λυκ. |13.05 | 14.05 Λυκ. | 14.35 | 15.35 | 16.35 Λυκ. | 17.35 | 18.35 Λυκ. 19.35 | 20.35 | 21.30 Λυκ.
 • Κυριακές και Αργίες 06.30 | 07.10 | 07.40 | 08.15 | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 |18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.30|

Ρωμανού – Ελεκίστρα

 • Καθημερινές 06.20 Ελεκ. | 09.55 Ρωμ. | 13.30 Ελεκ. | 14.25 Ρωμ. | 19.30 Ελεκ. |
 • Σάββατο 06.20 Ελεκ. | 09.55 Ρωμ. | 14.25 Ρωμ.

Τερψιθέα – Εγλυκάδα

 • Καθημερινές 05.30 | 05.50 | 06.10 | 06.40 | 06.50 | 07.00
 • Κυριακές και Αργίες –

Εγλυκάδα – Τερψιθέα

 • Καθημερινές |05.55 | 06.15 | 06.35 |06.55 | 07.00 -21.00 ανά 8|
 • Κυριακές και Αργίες |06.30 – 07.00 ανά 30 | 07.00 – 22.00 ανά15 | 22.00 – 22.40 ανά 20|
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2

Από Ν. Δρόμο

 • Καθημερινές 05.30 | 06.00 | 06.00 – 07.00 ανά 10 | 07.00 – 14.00 ανά 7 | 14.00 – 16.30 ανά 8 | 16.30 – 20.30 ανά 7 | 20.30 – 22.00 ανά 10 | 22.00 – 22.40 ανά 20
 • Κυριακές και Αργίες 05.30 | 06.00 | 06.30 – 07.00 ανά 30 | 07.00 – 22.00 ανά 15 | 22.00 – 22.40 ανά 20 |

Από Ταραμπούρα

 • Καθημερινές 05.30 | 06.00 | 06.00 – 07.00 ανά 10 | 07.00 – 14.00 ανά 7 | 14.00 – 16.30 ανά 8 | 16.30 – 20.30 ανά 7 | 20.30 – 22.00 ανά 10 | 22.00 – 22.40 ανά 20
 • Κυριακές και Αργίες 05.30 | 06.00 | 06.30 – 07.00 ανά 30 | 07.00 – 22.00 ανά 15 | 22.00 – 22.40 ανά 20 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 3

Από Ζαρουχλέικα

 • Καθημερινές 05.00 | 05.30 | 06.00 | 06.00 – 06.30 ανά 15 | 06.30 – 07.00 ανά 10 | 07.00 – 14.30 ανά 8 | 14.30 – 17.30 ανά 10 |
 • Σάββατο 05.00 – 06.00 ανά 30 | 06.00 – 07.30 ανά 20 | 07.30 – 20.30 ανά 10 | 20.30 – 22.40 ανά 15 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.00 – 07.30 ανά 30 | 07.30. – 20.30 ανά 15 | 20.30 – 22.40 ανά 20 |

Από Ν. Δρόμο

 • Καθημερινές 06.00 – 06.30 ανά 15 | 06.30 – 07.00 ανά 10 | 07.00 – 14.30 ανά 8 | 14.30 – 17.30 ανά 10 |
 • Σάββατο 05.00 – 06.00 ανά 30 | 06.00 – 07.30 ανά 20 | 07.30 – 20.30 ανά 10 | 20.30 – 22.40 ανά 15 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.00 – 07.30 ανά 30 | 07.30. – 20.30 ανά 15 | 20.30 – 22.40 ανά 20

Από Λεύκα

 • Καθημερινές 05.25 | 07.25 | 08.05 | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.20 | 13.50 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 |
 • Σάββατο 07.25 | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 12.05 | 13.20 | 15.05 | 17.05 | 18.35 | 20.35 |
 • Κυριακές και Αργίες 08.30 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.30 | 20.30 |

Από εργατικές κατοικίες – Λεύκα

 • Καθημερινές 06.50 | 07.30 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.45 | 13.15 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.10 |
 • Σάββατο 06.50 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.30 | 12.45 | 14.30 | 16.30 | 18.00 | 20.00 | 22.10 |
 • Κυριακές και Αργίες 08.00 | 10.30 | 12.30 | 15.30 | 18.00 | 20.00 | 22.10 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 4

Από Κολοκοτρώνη

 • Καθημερινές 06.30 – 22.10 ανά 30
 • Σάββατο 06.30 – 15.00 ανά 30 | 15.00 – 22.10 ανά 60


Περιοχή

 • Καθημερινές 06.45 – 21.45 ανά 30
 • Σάββατο 06.30 – 15.00 ανά 30 15.00 – 22.10 ανά 60
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 5

Πάτρα – Τσουκαλέικα

 • Καθημερινές 05.30 | 06.00 | 06.20 | 06.40 | 07.00 | 07.20 | 07.40 | 08.00 | 08.20 | 08.40 | 09.00 | 09.20 | 09.40 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | 18.00 | 18.40 | 19.00 | 19.20 | 19.40 | 20.00 | 20.20 | 20.40 | 21.00 | 21.20 | 21.40 | 22.10 | 22.40 |
 • Σάββατο 05.30 | 06.00 | 06.20 | 06.40 | 07.00 | 07.20 | 07.40 | 08.00 | 08.20 | 08.40 | 09.00 | 09.20 | 09.40 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 15.00 – 22.40 ανά 30 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.30 ανά 30

Τσουκαλέικα – Πάτρα (μισή ώρα μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Εύα/Μιντιλόγλι/Τσαούση

 • Καθημερινές 07.05 | 07.30 | 16.10 | 18.10 | 20.10 |
 • Σάββατο 07.30

Πάτρα – Ανω Ροϊτικα/Μιντιλόγλι/Εύα

 • Καθημερινές 09.10 | 11.30 | 13.05 | 13.55 | 14.30 | 15.15 |1.10|
 • Σάββατο 09.10 | 11.30 | 14.30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 6

Πάτρα – Παραλία Προαστείου/Καστελόκαμπος

 • Καθημερινές 06.30 | 07.10 | 07.45 | 09.10 | 09.55 | 10.50 | 11.30 | 12.35 | 13.30 | 14.10 | 14.45 | 16.15 | 16.50 | 17.50 | 18.30 | 19.35 | 20.50 | 21.50 |
 • Σάββατο 06.30 | 07.10 | 07.45 | 09.10 | 09.55 | 10.50 | 11.30 | 12.35 | 13.30 | 14.45 | 16.50 | 18.30 | 19.35 | 20.50 | 21.50 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.45 | 09.10 | 10.50 | 12.35 | 13.30 | 14.45 | 16.50 | 18.30 | 19.35 | 20.50 | 21.50 |

(αντίθετη διαδρομή 20 λεπτά μετά την αναχώρηση)

Πάτρα – Αγ. Βασίλειος

 • Καθημερινές 05.30 | 06.30 | 06.45 | 07.25 | 07.55 | 08.50 | 09.25 | 10.10 | 10.55 | 11.50 | 12.30 | 13.25 | 14.30 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.15 | 22.20 |
 • Σάββατο 05.30 | 06.30 | 06.45 | 07.55 | 08.50 | 09.25 | 10.10 | 10.55 | 11.50 | 12.30 | 13.15 | 14.30 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 19.10 | 20.10 | 21.15 | 22.20 |
 • Κυριακές και Αργίες 06.30 | 07.55 | 08.50 | 10.10 | 10.55 | 11.50 | 13.15 | 14.30 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 19.10 | 20.10 | 21.15 | 22.20 |

(αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Πλατάνι

 • Καθημερινές 06.45 | 10.10 | 13.25 | 14.30 | 17.25 | 21.15 |Σάββατο06.45 | 10.10 | 13.15 | 14.30 | 17.25 | 21.15 |
 • Κυριακές και Αργίες 10.10 | 13.15 | 14.30 | 17.25 | 21.15 |

(αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Ρίον

 • Καθημερινές 05.30 | 06.05 | 06.30 | 07.00 – 21.00 ανά 20 | 21.30 | 22.05 | 22.40 |
 • Σάββατο 05.30 | 06.05 | 06.30 | 07.00 – 21.00 ανά 20 | 21.30 | 22.05 | 22.40
 • Κυριακές και Αργίες 06.30 – 15.00 ανά 30 | 15.00 – 21.00 ανά 20 | 21.30 | 22.05 | 22.40 |


(αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)

Πάτρα – Άνω Καστρίτσι

 • Καθημερινές 06.30 | 09.05 | 12.25 | 14.15 | 17.10 | 20.05 |
 • Σάββατο 06.30 | 09.05 | 12.25 | 14.15 | 20.05 |Κυριακές και Αργίες07.00 | 12.25 | 20.05 |

(αντίθετη διαδρομή 40 λεπτά μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Ανω Βελβίτσι

 • Καθημερινές 06.40 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 15.50 | 19.45 |
 • Σάββατο 06.40 | 10.00 | 12.30

(αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 7

Πάτρα – Περιβόλα/Σούλι/Γλαύκος

 • Καθημερινές 05.30 | 06.20 | 06.55 | 07.15 | 07.45 | 08.15 | 08.45 | 09.20 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 13.45 | 14.15 | 14.45 | 15.20 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 19.45 | 20.15 | 20.50 | 21.40 | 22.40 |
 • Σάββατο 06.20 | 07.15 | 07.45 | 08.40 | 09.20 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 13.15 | 14.30 | 15.30 | 17.00 | 18.30 | 20.00 | 21.30 | 22.40|
 • Κυριακές και Αργίες 08.00 | 09.30 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 17.30 | 19.00 | 20.00 | 22.00

(η αντίθετη διαδρομή 25 λεπτά μετά την αναχώρηση)

Πάτρα – Μπεγουλάκι – Σαραβάλι

 • Καθημερινές 06.05 | 06.45 | 07.05 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 16.00 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.00 |19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.15 | 22.10 | 22.40 |
 • Σάββατο 06.40 | 07.45 | 08.20 | 09.00 | 09.40 | 11.00 | 11.40 | 12.30 | 13.00 | 14.05 | 15.00 | 16.15 | 19.15 | 20.30 | 21.30 | 22.40 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.00 | 08.00 | 09.30 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 17.30 | 19.00 | 21.00 | 22.00 |

(η αντίθετη διαδρομή 25 λεπτά μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Μπεγουλάκι/Κρήνη

 • Καθημερινές 06.05 | 07.05 | 08.30 | 10.30 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 16.30 | 19.00 | 20.30 | 21.15 |
 • Σάββατο 06.40 | 08.20 | 10.20 | 13.30 | 15.00 | 16.15 | 20.30 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.00 | 13.00 | 17.30 |

(η αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 8

Πάτρα – Ανω Οβρυά

 • Καθημερινές 04.40 | 05.35 | 05.45 | 06.40 | 07.05 | 07.20 | 07.40 | 08.00 – 21.00 ανά 15 | 21.00 | 21.30 | 21.45 | 22.05 | 22.40 |
 • Σάββατο04.40 | 05.45 | 06.25 | 07.20 | 07.40 | 08.00 | 08.40 | 09.00 | 09.20 | 09.40 | 10.00 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.30 | 13.00 | 13.40 | 14.15 | 14.40 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 17.40 | 18.10 | 18.40 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 21.00 | 21.30 | 22.40 |
 • Κυριακές και Αργίες07.30 | 08.15 | 09.00 | 09.30 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.30 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.30 | 18.00 | 19.00 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.40 |

(Η αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Κ. Οβρυά

 • Καθημερινές 04.40 | 05.45 | 06.20 | 07.05 | 07.20 | 08.00 – 21.30 ανά 30 | 22.05 | 22.40 |
 • Σάββατο 04.40 | 05.45 | 06.26 | 07.20 | 08.00 | 08.40 | 09.00 | 09.40 | 10.00 | 10.40 | 11.00 | 11.40 | 12.30 | 13.00 | 13.40 | 14.15 | 14.40 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 17.40 | 18.10 | 18.40 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 21.00 | 21.30 | 22.40 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.30 | 08.15 | 09.00 | 09.30 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.30 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.30 | 18.00 | 19.00 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.40 |

(Η αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)
Πάτρα – Καλλιθέα

 • Καθημερινές 06.05 | 07.00 | 08.15 | 10.15 | 11.45 | 12.45 | 13.30 | 14.00 | 15.10 | 15.45 | 17.15 | 19.45 | 21.15 | 22.25 |
 • Σάββατο 06.05 | 07.00 | 08.20 | 10.20 | 12.00 | 13.20 | 15.10 | 17.10 | 20.30 | 22.15 |
 • Κυριακές και Αργίες 07.00 | 10.15 | 13.30 | 17.00 | 21.00 |

(Η αντίθετη διαδρομή 30 λεπτά μετά την αναχώρηση)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 9

Αράτου – Ελ. Στρατιώτου – Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο

 • Καθημερινές 07.00 – 15.00 ανά 20 | 15.00 – 20.00 ανά 30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 10

Πάρκινγκ – Παπαφλέσσα – Κορίνθου – Κολοκοτρώνη – Οθ. Αμαλίας – Παπαφλέσσα – Πάρκινγκ

 • Καθημερινές 07.30 – 15.00 ανά 10
 • Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 15.00 – 21.15 ανά 10
About these ads

4 σχόλια

 1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΚΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 2. O Δήμος Πάτρας έβαλε αστικά λεωφορεία σε ορισμένες άγονες περιοχές. Βλέπουμε τίς πινακίδες αλλά καμία ενημέρωση δεν υπάρχει κάθε πότε, καί κάθε ποιές ώρες περνάνε από εκεί τα λεωφορεία !
  Μήπως νόμισε κανείς «ανευθυνο-υπεύθυνος» τού προγράμματος Δημοτικής Συγκοινωνίας Πατρών ότι είναι υποχρεωμένοι οί πολίτες να στέκονται με τίς ώρες στίς στάσεις, χωρίς να γνωρίζουν καί τίς σταθερές ώρες τών δρομολογίων, καί εάν περάσει λεωφορείο πέρασε;

  Απορώ μέ την προχειρότητα ! Μήπως μπορούμε να μάθουμε κάτι περισσότερο;
  Ευχαριστώ

 3. Από το χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών μόνο τα λεωφορεία της γραμμής 6 περνάνε?

 4. theloume tram,agaphte k. foura


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.